Nové funkcie pre každého v mobilnej aplikácií

V posledných týždňoch sme dorobili do mobilenej aplikácie najžiadanejšie funkcie a to síce prehliadanie knihy jázd a záznamov pohybu. Okrem toho sme doplnili špeciálne funkcie pre SBS a TAXI služby. Ak máte našu aplikáciu sprístupnenú na ploche Vášho zariadenia iOS, Android, Windows Mobile alebo iné – aktualizácia sa k Vám doručila automaticky. Nové funkcionality sú dostupné cez ikonu KNIHY na základnej obrazovke.

Zoznam aktualizácií a vylepšení v mobilnej aplikácií:

  • prístup do archívu jázd + denné štatistiky jázd, vertikálne aj horizontálne zobrazenie
  • prehliadanie jázd v prehľadnej knihe jázd vrátane detailov jazdy a zobrazenia jazdy na mape
  • zobrazenie celého dňa na mape + štatistika spotreby PHM pokiaľ má vozidlo meranie spotreby
  • pre SBS a taxi služby možnosť zdieľať pozíciu a alarmy na lokalitách z dispečerského rozhrania

Prístup do mobilnej aplikácie: www.gpspoloha.sk/m

Ako nainštalovať mobilnú aplikáciu: TU alebo TU (aj s návodom na požívanie) …