Navigácia GARMIN ako palubná konzola pre GPS jednotku

Realizovali sme napojenie na navigácie GARMIN prostredníctvom sériového FMI rozhrania. Toto spojenie umožňuje obojstrannú textovú komunikáciu so šoférom a zasielanie GPS súradníc ako cieľov jazdy do navigácie GARMIN.