Napojenie na digitálne tachografy a sťahovanie tachografov

S GPS jednotkami VT300 sa dokážeme už pri základnej inštalácií prepojiť s tachografom a prenášať do systému yákladné údaje ako aktuálny status šoférov a predikovať zostávajúci čas jazdy.

A) Identifkácia šoféra cez kartu v tachografe

B) diaľkové sťahovanie digitálnych tachografov

Podporujeme karty prevej aj druhej generácie. Podporovanú nasledovné verzie tachografov:

VDO 2.0a (2012 & 2013)
VDO 2.1 (2013 & 2014): needs to be activated
VDO 2.2 and higher (2015+)
VDO 4.0 (2018+)
Stoneridge DDS

Stoneridge Exakt Duo 7.4 (2012 & 2013 & 2014)
Stoneridge Exakt Duo 7.5 (2014+)

Napojenie na signálna D8 K-LINE, Pre všetky tachografy VDO a BRIDGESTIONE. Akákoľvek verzia kartového tachografu.

C) autorizačná jednotka pre podnikové karty